In de zomer van 2016 lopen de Beeselse Dorpsgidsen meermaals de themarondleiding Drakendorproute, naar aanleiding van het Draaksteken dat in augustus plaatsvindt.

Tijdens deze wandeling volgen we de historische route van de zegetocht van het draakstekenspel. We vertellen op de Vismarkt over het ontstaan van de legende van Sint Joris en de draak, het aloude spel dat door het Beeselse schutgilde aldaar tot 1864 werd opgevoerd en over het eerste grote openluchtspektakel in 1883. We bezoeken de speelterreinen waar het zevenjaarlijkse spel zich grotendeels afspeelde en laten u tussendoor de sfeer proeven van de aanloop naar de uitvoeringen in 2016. We beëindigen onze rondleiding op de markt bij de portretten van twee heren, die in 1883 het Beeselse draaksteken nieuw leven inbliezen.

Data: zondag 8 mei 2016, zondag 5 juni 2016, zondag 3 juli 2016, zondag 7 augustus 2016

Wilt u meelopen met deze wandeling? Kom dan op een van bovenstaande zondagen om 13.00 uur naar café Maashof in Beesel. De kosten bedragen € 3,- per persoon; kinderen onder de 13 jaar lopen gratis mee. Reserveren is niet nodig, u kunt zich bij de dorpsgids ter plekke aanmelden. Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk in de agenda welke themawandelingen nog meer worden georganiseerd.