Dorpsgidsen Beesel

Op 7 juni 2013 werd het tweede lustrum gevierd. De Werkgroep Dorpsgidsen Beesel bestaat 10 jaar en ter gelegenheid daarvan werd voor de vergadering op 16 juli weer een officiële groepsfoto gemaakt.

In het Gazetje en de Tegelse Courant verscheen op 24 juli een paginagroot artikel over het jubileum van de Beeselse dorpsgidsen, terwijl daags erna, op 25 juli, Dagblad De Limburger aandacht aan ons jubileum schonk.