Reserveren

Vul het formulier op deze pagina in om uw rondleiding te reserveren.

Kosten
De kosten voor een rondleiding bedragen € 40,- per groep tot 20 personen. Voor elke persoon meer tot maximaal 25 personen wordt € 2,50 per persoon extra gerekend. Is de groep groter dan 25 personen, dan worden in overleg twee groepen gemaakt. Bent u bijvoorbeeld met 50 personen, dan worden twee groepen gemaakt en zijn de kosten 2 x € 40,- = € 80,- plus 10 x € 2,50 = € 25,-. In totaal dus € 105,-. Kinderen tot en met 12 jaar lopen gratis mee.

Let op!
Aan de rondleiding Molenroute zijn extra kosten verbonden: €1,50 per persoon. Voor € 4,00 per persoon krijgt u er koffie en een stuk vlaai bij, dus een heerlijk begin of afsluiting van een leerzame en gezellige middag.

Voorwaarden
Betaling van de kosten dient tijdig, doch uiterlijk één week voor de rondleiding, te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL96RABO0150576374 (BIC: RABONL2U) ten name van Werkgroep Dorpsgidsen Beesel. Let wel: alleen bij correcte betaling kan worden gewandeld!

Een eventuele annulering van een geboekte rondleiding kan telefonisch of via e-mail tot één dag voor de betreffende datum. Het betaalde bedrag wordt dan, met aftrek van 10 procent voor reeds gemaakte kosten, terugbetaald.

Rondleiding in Beesel