2021-2022

2021

Ook 2021 is minimaal verlopen vanwege de coronapandemie. Vanaf 1 juli wordt weer opgestart met rondleidingen, maar de maatregelen rond om het indammen van het virus zorgen ervoor dat er slechts 109 personen, verdeeld over 7 groepen, worden rondgeleid.

Op het Kerkplein heeft de Stichting Keramisch Erfgoed Beesel in de nissen drie kunstwerken geplaatst. Deze kunstwerken, voorstellende oude Roermondse kinderliedjes, werden in 1960 door kunstenaar Joep Thissen gemaakt bij Loré in Beesel en waren bestemd voor een lagere school in Roermond. Omdat het schoolgebouw wordt gesloopt, werden de kunstwerken teruggehaald naar Beesel. Mede dankzij een financiële bijdrage van de Werkgroep Dorpsgidsen Beesel konden de kunstwerken worden gerestaureerd en blijvend zichtbaar herplaatst.

Op 5 augustus stopte dorpsgids Loek Cammaert na bijna 17,5 jaar met het verzorgen van rondleidingen. Loek begon op 4 april 2004 en leidde in die tijdspanne 926 personen, verdeeld over 64 groepen, rond. Op de kwartaalvergadering van 19 oktober werd officieel afscheid van Loek genomen en kreeg hij als dank voor zijn enthousiaste inzet al die jaren een welverdiend bloemetje en een cadeaubon aangereikt.

Drie nieuwe personen hebben zich aangemeld om te worden opgeleid tot dorpsgids in Beesel: Marly Simons, Jac van Deuzen en Henk Lommerse. Vanaf medio augustus zijn de drie nieuwe gidsen bezig met de opleiding en hopen in het voorjaar van 2022 klaar te zijn.

In de Passage in Reuver is een expositie met foto’s en voorwerpen ingericht betreffende 40 jaar Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal. Omdat de Werkgroep Dorpsgidsen Beesel onderdeel is van de heemkundevereniging, is ook hiervan een hele serie foto’s te zien. De expositie blijft tot voorjaar 2022.

2022

2022 is na het ‘coronatijdperk’ weer enigszins normaal verlopen. Vanaf begin maart werd weer opgestart met rondleidingen. Liefst 425 personen, verdeeld over 29 groepen, werden in 2022 rondgeleid.

Op 8 februari stopte dorpsgids Wiek Thijssen vanwege lichamelijk ongemakken na bijna 18 jaar met rondleidingen verzorgen. Wiek startte op 4 april 2004 en leidde in die tijdsspanne 1159 personen, verdeeld over 82 groepen, rond. Op de kwartaalvergadering van 12 april werd officieel afscheid van Wiek genomen en kreeg hij als dank voor zijn enthousiaste inzet al die jaren een welverdiend bloemetje en een cadeaubon aangereikt.

Op 18 maart hebben de drie nieuwe dorpsgidsen Marly Simons, Jac van Deuzen en Henk Lommerse hun ‘examenrondleiding’ gehouden en kregen ze na afloop de welverdiende badge aangereikt. Na de Centrumroute en de Ouddorproute werd de Kunstroute nog eigen gemaakt. Begin 2023 volgt dan nog het oefenen van de Drakendorproute.

Na enkele jaren afwezigheid door corona werden de Open Monumenten Klassendagen voor de basisscholen in de gemeente Beesel weer georganiseerd. Ditmaal niet meer in september vlak voor de Open Monumentendag, maar in mei, omdat dit voor de scholen beter uitkwam. Op 23 en 24 mei werden 97 kinderen onder begeleiding, verdeeld over 7 groepen, rondgeleid in het centrum van Beesel. Winnaar werd groep 3 van BS Het Spick met een gemiddelde score van 16,042 van de in totaal 18 te behalen punten. De leerlingen wonnen hiermee de Gemeente Beesel Wisseltrofee.

Op 19 juni werd het museum in het oude raadhuis aan de markt officieel geopend. Doel hiervan is om culturele Beeselse verenigingen of stichtingen de mogelijkheid van een langdurige expositie te bieden. De aftrap was voor SBKE met keramiek vervaardigd bij Sint Joris en Loré. Tevens was er de wens van het bestuur van Stichting Museum voor een nauwe samenwerking met de Werkgroep Dorpsgidsen Beesel. Zo mogen we gebruikmaken van het museum als start- of eindpunt van onze Kunstroute. In 2023 wordt het museum door de Stichting Draaksteken ingericht met beeld- en tekstmateriaal over de historie van het Draaksteken en ook dat is ideaal voor onze Drakendorproute.