2021

2021

Ook 2021 is minimaal verlopen vanwege de coronapandemie. Vanaf 1 juli wordt weer opgestart met rondleidingen, maar de maatregelen rond om het indammen van het virus zorgen ervoor dat er slechts 109 personen, verdeeld over 7 groepen, worden rondgeleid.

Op het Kerkplein heeft de Stichting Keramisch Erfgoed Beesel in de nissen drie kunstwerken geplaatst. Deze kunstwerken, voorstellende oude Roermondse kinderliedjes, werden in 1960 door kunstenaar Joep Thissen gemaakt bij Loré in Beesel en waren bestemd voor een lagere school in Roermond. Omdat het schoolgebouw wordt gesloopt, werden de kunstwerken teruggehaald naar Beesel. Mede dankzij een financiële bijdrage van de Werkgroep Dorpsgidsen Beesel konden de kunstwerken worden gerestaureerd en blijvend zichtbaar herplaatst.

Op 5 augustus stopte dorpsgids Loek Cammaert na bijna 17,5 jaar met het verzorgen van rondleidingen. Loek begon op 4 april 2004 en leidde in die tijdspanne 926 personen, verdeeld over 64 groepen, rond. Op de kwartaalvergadering van 19 oktober werd officieel afscheid van Loek genomen en kreeg hij als dank voor zijn enthousiaste inzet al die jaren een welverdiend bloemetje en een cadeaubon aangereikt.

Drie nieuwe personen hebben zich aangemeld om te worden opgeleid tot dorpsgids in Beesel: Marly Simons, Jac van Deuzen en Henk Lommerse. Vanaf medio augustus zijn de drie nieuwe gidsen bezig met de opleiding en hopen in het voorjaar van 2022 klaar te zijn.

In de Passage in Reuver is een expositie met foto’s en voorwerpen ingericht betreffende 40 jaar Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal. Omdat de Werkgroep Dorpsgidsen Beesel onderdeel is van de heemkundevereniging, is ook hiervan een hele serie foto’s te zien. De expositie blijft tot voorjaar 2022.Bovenkant formulier