2019-2020

2019

In 2019 worden door de Beeselse dorpsgidsen 167 personen, verdeeld over 18 groepen, rondgeleid. Een ietwat tegenvallend jaar, temeer omdat ook de Open Monumentendag op 14 september in Beesel door weinig mensen wordt bezocht.

Op 8 juni vindt ons tweejaarlijks educatief uitstapje plaats en wel naar Roermond. Onder leiding van een bekwame gids van het Gilde Rondje Roermond wordt een stadswandeling door het centrum gemaakt met onder andere een bezoek aan de Munsterkerk. De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner.

Werd in 2015 een groep enthousiaste heemkundemensen van Heemkundevereniging Oos Naer door ons opgeleid tot dorpsgids in Neer, dit jaar wordt een groep enthousiaste heemkundemensen van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen door ons gecoacht tot Swalmengids. Zij krijgen op 30 november hun try-out en starten vanaf dan met rondleidingen in de kern Swalmen.

2020

Nadat we 2020 goed zijn gestart met 157 personen verdeeld over 11 groepen, noopt de coronacrisis ons om na 5 maart voorlopig te stoppen. Dertien groepen staan nog op de planning, maar worden uitgesteld naar betere tijden. Twee groepen gingen in de zomer met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel nog door, waardoor 2020 de boeken in gaat met 181 personen, verdeeld over 13 groepen.

Op dinsdag 3 en donderdag 5 maart worden door de Beeselse dorpsgidsen de kinderen van groep 4/5, 5/6, 6/7 en 7/8 van basisschool Het Spick rondgeleid door Beesel met het thema ‘De Tweede Wereldoorlog 1940-1945’. Dit in het kader van 75 jaar bevrijding; Beesel werd immers op 1 maart 1945 bevrijd. De acht rondleidingen langs specifieke plekken, waar nog iets over de oorlog te zien is oftewel te vertellen valt, worden telkens voorafgegaan door een verhaal van Jan Ottenheim, met wat hij zich nog kan herinneren van de oorlog en de evacuatie naar Friesland. Daarna wordt door Frans Geerlings aan de hand van foto’s en illustraties een beeld geschetst van die vijf oorlogsjaren in en rond Beesel.

Het mergelsluitsteentje in het Kasteelkapelke, met daarin het jaartal 1910, is na ruim 100 jaar niet alleen verweerd en zacht geworden maar ook door bijen en wespen deels weggevreten. De Werkgroep Dorpsgidsen Beesel, die de kosten voor een nieuw sluitsteentje financiert, gaf de opdracht aan de Beeselse kunstenaar Jos Beurskens om deze te maken. Kasteeleigenaar Peter Ghyczy zag dan graag dat er dan in plaats van een steentje van mergel een hardstenen steentje geplaatst werd. Op maandag 6 april worden de resten van het oude steentje verwijderd en het nieuwe sluitsteentje vakkundig geplaatst.

Op vrijdag 26 juni passeert dorpsgids Inge Simons de 1000 personen die zij door Beesel heeft mogen rondleiden. Hiervoor kreeg zij een welverdiend bloemetje aangereikt.