2013-2014

2013

Op vrijdag 15 maart 2013 worden voor het eerst in de Beeselse dorpsgidsenhistorie rondleidingen verzorgd in het donker. Liefst 61 leerkrachten van Scholengemeenschap Broekhin Swalmen-Reuver worden verdeeld over 4 groepen in de avond door de dorpsgidsen in het slechts door straatverlichting zichtbare centrum rondgeleid. Alhoewel de dorpsgidsen normaal alleen bij daglicht wandelen, wordt dit “experiment” door alle wandelaars als bijzonder geslaagd ervaren.

Op dinsdag 9 april wordt afscheid genomen van dorpsgids Pierre Verstappen. Hij moet het vanwege lichamelijke ongemakken rustiger aan gaan doen. Pierre is ruim acht jaar en negen maanden gids (van 4 april 2004 tot 15 januari 2013) geweest en leidde in totaal 29 groepen oftewel 446 personen rond. We hebben Pierre leren kennen als een zeer enthousiaste en gedegen dorpsgids, die steeds plezier naar de groep toe uitstraalde en in de vergaderingen altijd goed meedacht over het te voeren beleid. Als dank voor zijn inzet krijgt Pierre enkele attenties aangereikt.

Op 7 juni wordt het tweede lustrum gevierd. De Werkgroep Dorpsgidsen Beesel bestaat 10 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt voor de vergadering op 16 juli weer een officiële groepsfoto gemaakt.

In het Gazetje en de Tegelse Courant verschijnt op 24 juli een paginagroot artikel over het jubileum van de Beeselse dorpsgidsen, terwijl daags erna, op 25 juli, Dagblad De Limburger uitgebreid aandacht schenkt aan ons jubileum.

Op vrijdag 13 september is weer de Open Monumenten Klassendag voor scholieren van groep 7 en 8 van de basisscholen. Liefst 141 kinderen met begeleiding worden over 9 groepen verdeeld rondgeleid door de Beeselse gidsen. Het thema is “Macht & Pracht” en in dit kader worden huize De Mortel en kasteel Nieuwenbroeck bezocht.

In 2013 worden in totaal 646 bezoekers rondgeleid, verdeeld over 44 groepen. Een prima resultaat. Het aantal aangevraagde rondleidingen zit na enkele mindere jaren weer in de lift.


2014

Het 11e seizoen van de Beeselse dorpsgidsen is qua bezoekers het minste tot nu toe: slechts 334 personen, verdeeld over 23 groepen, worden door ons in 2014 rondgeleid. Enerzijds zullen de natte zomermaanden hierin een rol kunnen hebben gespeeld, anderzijds zijn er het afgelopen jaar diverse andere aanbieders van rondleidingen en wandelingen in Beesel actief geworden, die uiteindelijk allemaal in dezelfde vijver vissen.

In 2014 is intensief samengewerkt met de Stichting Draaksteken om een viertal informatieborden over de geschiedenis van het drakenspel te realiseren. Deze borden zijn nabij molen De Grauwe Beer, de Vismarkt, de Oude Markt en nabij het Bronshout geplaatst; allemaal markante plekken waar het Beeselse Draaksteken geschiedenis heeft geschreven. Teksten en foto’s zijn aangeleverd door Frans Geerlings en op 24 augustus worden deze borden onthuld.

Op vrijdag 12 september is weer de Open Monumenten Klassendag voor scholieren van groep 7 en 8 van de basisscholen. Liefst 106 kinderen met begeleiding worden over 6 groepen verdeeld rondgeleid door de Beeselse gidsen. Het thema is dit jaar ‘Op Reis’ en in dit kader wordt een korte wandeling door Ouddorp gemaakt. Na afloop vullen de kinderen een vragenlijst in over de rondleiding; voor de beste groep stelt de gemeente Beesel een wisseltrofee beschikbaar. Deze wordt gewonnen door groep 8a van BS De Triolier uit Offenbeek.