2007-2008

2007

Op 1 januari 2007 wordt de definitieve overstap gemaakt naar de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Binnen de Werkgroep Dorpsgidsen Beesel i.o. wordt Frans Geerlings benoemd tot voorzitter, Inge Simons tot penningmeester en Loek Cammaert tot beheerder van het informatiepunt. Pierre Verstappen wordt contactpersoon tussen het bestuur van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en de Werkgroep Dorpsgidsen Beesel.

Eind 2006 wordt ook een eigen website ontworpen door Thijs Geerlings uit Meijel en op 27 januari 2007 geactiveerd. Als start van de Werkgroep Dorpsgidsen Beesel i.o. wordt op 11 februari een winterwandeling georganiseerd; liefst 83 wandelaars lopen mee door het Beeselse buitengebied. Eind 2007 wordt besloten om de Kerkelijk Erfgoedroute samen te voegen met de Ouddorproute en de Onderwijs-Kunst-Cultuurroute te splitsen in een Kunstroute en een Onderwijsroute.

Op 20 maart, tijdens de ledenvergadering van de Heemkundevereniging, wordt de Werkgroep Dorpsgidsen Beesel met algemene stemmen aangenomen als nieuwe werkgroep. In 2007 worden liefst 775 wandelaars, verdeeld over 56 groepen, rondgeleid. Op 14 juni 2007 wordt tevens de 2000e wandelaar aan de rondleidingen verwelkomd.


2008

Rond de jaarwisseling worden visitekaartjes aangeschaft zodat iedere gids ze bij gelegenheid kan uitdelen. Het wandelseizoen wordt op 16 maart 2008 geopend met een voorjaarswandeling door het gebied de Turfheide en de Bakheide.

Op 12 april gaan de dorpsgidsen zelf een dagje stappen via een stadsrondleiding door het centrum van Venlo en eindigend met een heerlijk etentje. Op 4 mei wordt voor het eerst de Kunstroute gelopen. Liefst 27 deelnemers zorgen voor een mooie start van deze nieuwe rondleiding, die voornamelijk keramiek behandelt dat ooit is vervaardigd in het kunstatelier van St. Joris. Het eerste lustrum wordt op 7 juni gevierd. De Werkgroep Dorpsgidsen Beesel bestaat 5 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt een officiële groepsfoto gemaakt.

In het Gazetje en de Tegelse Courant verschijnt op 13 augustus een paginagroot artikel over de Beeselse rondleidingen. Na bijna 3 jaar wordt op 7 oktober afscheid genomen van Bert Berkx als PR-functionaris. Monique Geerlings neemt de functie van Bert over.

Op 12 oktober wordt voor de 100e keer de Centrumroute gelopen. In totaal worden in 2008 liefst 815 bezoekers rondgeleid, verdeeld over 53 groepen. Ook de website wordt goed bezocht: op 24 oktober wordt de 25.000e bezoeker verwelkomd.