2003-2004

2003

In het voorjaar van 2003 ontstaat binnen de Stichting Beesel en Haar Toekomst het idee om met rondleidingen door het kerkdorp Beesel te starten. Een vijftal personen meldt zich in april 2003 aan om gids te willen worden: Dré Bergs, Paul Bloemen, Anny Geraets, Jan Ottenheim en Nelly Spee.

Een professionele opleiding tot dorpsgids is toch een verhaal apart, zo blijkt al snel uit de bijeenkomst in mei. Amateur-historicus Frans Geerlings wordt benaderd om de gidsenopleiding vorm te geven. Op 7 juni belegt hij een informele bijeenkomst waarin een oefenroute wordt voorgesteld en een stappenplan. Na algehele goedkeuring wordt op 14 juni 2003 voor het eerst de oefenroute gelopen.

Na vier maanden hard oefenen en studeren op de benodigde historische informatie doen de vijf gidsen op 11 oktober 2003 hun ‘examen’. Liefst 54 personen (allen vrijwilliger bij de Stichting Beesel en Haar Toekomst) worden verdeeld over drie groepen door de kersverse gidsen rondgeleid.

Na een publicatie in Dagblad De Limburger in augustus 2003 komen de eerste aanvragen voor een rondleiding al binnen. In totaal worden in de laatste maanden van 2003 121 personen, verdeeld over 7 groepen, rondgeleid.


2004

De oefenroute, die tot nu toe gelopen wordt, wordt voorjaar 2004 gesplitst in twee afzonderlijke routes: de centrumroute en de ouddorproute. Daarnaast worden drie themaroutes ontwikkeld: de kerkenroute, de onderwijs-kunst-cultuurroute en de drakendorproute. De oefenroute vervalt evenwel niet maar gaat onder de naam standaardroute verder.

Inmiddels hebben zich vier nieuwe personen aangemeld voor de gidsenopleiding: Loek Cammaert, Inge Simons, Wiek Thijssen en Pierre Verstappen. Zij starten op 20 maart 2004 met hun opleiding en doen op 6 november 2004 hun ‘examen’. Liefst 56 personen (allen vrijwilliger bij de Stichting Beesel en Haar Toekomst) worden verdeeld over vier groepen door de vier nieuwe gidsen rondgeleid.

In december 2004 wordt ook het eerste informatiebord t.b.v. de rondleidingen geplaatst. Dit bord, met daarop aangegeven de topwaterstanden van de Maasoverstromingen door de eeuwen heen, bevindt zich nabij de Aaj Weem in Ouddorp en is bedoeld ter ondersteuning van de gids tijdens de rondleiding.

Naast de standaardroute worden in 2004 ook de centrumroute, de onderwijs-kunst-cultuurroute en de drakendorproute gelopen. In totaal worden in 2004 liefst 531 personen, verdeeld over 38 groepen, rondgeleid.